Yhteystiedot

2035Legitimacy-hanke kokoaa yhteen tutkijoita oikeustieteen, taloustieteen, sosiologian ja ilmastomallinnuksen aloilta.

Hanke on aidosti poikkitieteellinen ja pyrkii eri tieteenalojen yhteistyöhön sekä vuoropuheluun Suomen ilmastopolitiikan legitimiteettikysymyksiä tutkittaessa.

Hankkeen johto ja koordinaatio

Tuula Honkonen

Hankkeen koordinaattori

tuula.honkonen@uef.fi

Vilja Johansson

Vuorovaikutusvastaava

vilja.johansson@uef.fi

Tutkijat

Helsingin yliopisto

Päivi Leino-Sandberg

Professori (Transnational European Law), WP4-johtaja, oikeustiede


paivi.leino@helsinki.fi

Tiina Paloniitty

Tutkijatohtori, oikeustiede

Asiantuntemus:
Aarhusin sopimus EU:ssa, EU:n ilmasto-oikeus ja -politiikka; EU:n ilmasto-oikeuden hyväksyttävyys

Tutkimusaiheet:
Pääsy ilmasto- ja ympäristötietoon EU:ssa; oikeussuoja ilmastoon liittyvissä asioissa EU:ssa; osallistumismahdollisuudet ilmastoasioihin EU:ssa


tiina.paloniitty@helsinki.fi

Ilmatieteen laitos

Harri Kokkola

Erikoistutkija, ilmastotiede (aerosolimallinnus),

WP5-johtaja

Asiantuntemus:
ilmaston numeerinen mallintaminen; ilmastonmuutoksen fysiikka

Tutkimusaiheet:
Päästövähennysten vaikutus ilmastoon ja ilmanlaatuun

harri.kokkola@fmi.fi

Kari Lehtinen

Professori (teoreettinen ja numeerinen aerosolien fysiikka ja dynamiikka)

kari.lehtinen@fmi.fi

Heikki Tuomenvirta

Erikoistutkija, ilmastotiede (meteorologia)

Asiantuntemus:
Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset, ilmastoriskit, sopeutuminen

Tutkimusaiheet:
Ilmastonmuutosten vaikutusten ja riskien jakautuminen

heikki.tuomenvirta@fmi.fi

Jyväskylän yliopisto

Suvi Huttunen

Yliopistonlehtori, sosiaalitieteet

suvi.huttunen@syke.fi

Anni Turunen

Väitöskirjatutkija, yhteiskuntapolitiikka

anni.turunen@syke.fi

Teea Kortetmäki

Tutkijatohtori

Asiantuntemus:
Ilmastotoimien oikeudenmukaisuus; politiikkojen sosiaalinen hyväksyttävyys

Tutkimusaiheet:
Ilmastotoimien (kansall. ja alueell.) vaikutukset työllisyyteen ja toimien koettu kestävyys

teea.kortetmaki@jyu.fi

Suomen ympäristökeskus

Antti Belinskij

Tutkimusprofessori, WP3-johtaja, oikeustiede

Asiantuntemus:
Ilmastoasioiden integrointi kansalliseen ympäristöoikeuteen

Tutkimusaiheet:
Ilmastosuunnitelmat, muutoksenhaku, lupaprosessit, säädösvalmistelu

antti.belinskij@syke.fi

Paula Leskinen

Tutkija, oikeustiede

Asiantuntemus:
Säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointi

Tutkimusaiheet:
Valtavirtaistaminen (kansallisen oikeuden rooli), säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointi

paula.leskinen@syke.fi

Anu Lähteenmäki-Uutela

Erikoistutkija, oikeustiede

Asiantuntemus:
Oikeudenmukaisuus; perus- ja ihmisoikeudet

Tutkimusaiheet:
Ympäristöön liittyvät perusoikeudet

anu.lahteenmaki-uutela@syke.fi

Seita Romppanen

Erikoistutkija, oikeustiede

Asiantuntemus:
EU-ympäristöoikeus & -ilmasto-oikeus, LULUCF asetus, taakanjako-asetus, EU:n ilmasto-oikeuden legitimiteettikysymykset

Tutkimusaiheet:
Tiedon ja tieteen rooli osana EU:n ympäristö- ja ilmasto-oikeutta, eri oikeudenalojen suhteet & integraatio ilmasto-oikeudellisesta näkökulmasta; alueellinen ilmasto-oikeus

seita.romppanen@syke.fi

Itä-Suomen yliopisto

Tuula Honkonen

Yliopistonlehtori (kansainvälinen oikeus), koordinaattori, oikeustiede

Asiantuntemus:
Kansalliset ilmastolait; osallistuminen ja tiedonsaanti

Tutkimusaiheet:
YK:n ilmastoneuvotteluihin vaikuttaminen ja tiedonsaanti suomalaisten toimijoiden näkökulmasta

tuula.honkonen@uef.fi

Vilja Johansson

Nuorempi tutkija, oikeustiede

Asiantuntemus:
Ilmasto-oikeus ja oikeudenmukaisuus

Tutkimusaiheet: Oikeudenmukainen siirtymä oikeudellisena käsitteenä.vilja.johansson@uef.fi

Kati Kulovesi

Professori (Kansainvälinen oikeus), Johtaja, WP1-johtaja, oikeustiede

kati.kulovesi@uef.fi

Nicola Sharman

Nuorempi tutkija, oikeustiede

nicola.sharman@uef.fi

Harro van Asselt

Professori (Ilmasto-oikeus), oikeustiede

harro.vanasselt@uef.fi

Maiju Mähönen

Projektitutkija

Asiantuntemus:

EU-oikeus ja -politiikka, Suomen ilmastolaki

maiju.mahonen@uef.fi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Marita Laukkanen

Johtava tutkija, Varajohtaja, WP2-johtaja, taloustiede

Asiantuntemus:
Päästöjen hinnoittelu, ilmastotoimien vaikutusten arviointi, ilmastotoimien tulonjakovaikutukset, ilmastotoimet ja kilpailukyky

Tutkimusaiheet: Hiilidioksidiverojen vaikutus päästöihin ja kilpailukykyihin; hiilidioksidiverojen tulonjakovaikutukset.

marita.laukkanen@vatt.fi

Kimmo Ollikka

Erikoistutkija, taloustiede


kimmo.ollikka@vatt.fi

Ohjausryhmä

 • Jonas Ebbesson,Stockholm University
 • Peter Newell, University of Sussex
 • Karin Bäckstrand, Stockholm University
 • CJ Brian Preston, New South Wales Land and Environment Court
 • Heta-Elena Heiskanen, Ministry of the Environment
 • Leo Parkkonen, Ministry of Finance
 • Matti Kahra, The Confederation of Finnish Industries
 • Mikael Kirkko-Jaakkola, Taxpayers Association of Finland
 • Pia Björkbacka, Central Organisation of Finnish Trade Unions
 • Leila Kurki, Finnish Confederation of Professionals
 • Kaisa Kosonen, Greenpeace Finland
 • Marja Järvelä, University of Jyväskylä