Tieteelliset
julkaisut

2035Legitimacy-hankkeessa tuotetut tieteelliset julkaisut

Huttunen, Suvi; Tuovila, Sanja; Turunen, Anni; Järvelä, Marja; Kortetmäki, Teea (2022): Ilmastopolitiikka, työelämä ja reilu siirtymä – Työelämässä olevien suhtautuminen ilmastopolitiikan vaikutuksiin Suomessa

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 42/2022

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/350987

Huttunen, Suvi; Turunen, Anni; Johansson, Vilja (2022) Strategisen tutkimuksen ja sosiaaliturvakomitean tietokumppanuudessa tuotetun Elonkehä, ilmastonmuutos ja sosiaaliturva -tietokoosteen yhteiskirjoittamiseen osallistuminen

Haettu 25.05.2022, Strateginen tutkimus, Suomen Akatemia

https://www.aka.fi/globalassets/3-stn/1-strateginen-tutkimus/tiedon-kayttajalle/tietoaineistot/elonkeha-ilmastonmuutos-ja-sosiaaliturva-tietokooste.pdf

Harju, Kosonen, Laukkanen, Palanne (2022): The heterogeneous incidence of fuel carbon taxes: Evidence from station-level data

112 Journal of Environmental Economics and Management

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0095069621001443?via%3Dihub

Kortetmäki, Huttunen (2022): Responsibilities for just transition to low-carbon societies; a role-based framework

Environmental Politics

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2022.2064690

Lehtinen, Romppanen (2021): Ilmastokriteerit kuntien ja kaupunkien julkisissa hankinnoissa

50 Oikeus

https://www.edilex.fi/oikeus/1000420003

Belinskij, Leskinen, Lähteenmäki-Uutela, Romppanen (2021): Ilmastosuunnitelmien oikeudellinen merkitys nyt ja tulevaisuudessa

50 Oikeus

https://www.edilex.fi/oikeus/1000420001

Kulovesi, Honkonen (2021): Ilmastonmuutos, oikeus ja oikeudenmukaisuus; kohti ilmastokestävää oikeusjärjestelmää

50 OikeusRuosteenoja, Jylhä (2021): Projected climate change in Finland during the 21st century

Geophysica 56

https://www.geophysica.fi/pdf/geophysica_2021_56_1_039_ruosteenoja.pdf

Romppanen, Huhta, Honkonen, Belinskij (2021): Ilmastovaikutukset ympäristösuojelulaissa

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2021

Huttunen, S., Rekola, A. (2021): Reilu siirtymä, ekologinen solidaarisuus ja kestävyysmurroksen mahdollisuus

15.12.2021, Alue ja ympäristö 50

Tarkastelemme tässä katsauksessa reilua siirtymää kriittisesti ja nostamme esiin ekologisen solidaarisuuden ajatuksen oikeudenmukaisuutta täydentävänä käsitteenä.

https://doi.org/10.30663/ay.109042

Lähteenmäki-Uutela ym. (2021): Valtion ja yritysten roolit ekohyvinvointivaltioon kytkeytyvien toimitusketjujen sääntelyssä

15.12.2021, Alue ja ympäristö 50

Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa ja ns. ekohyvinvointivaltiota rakennettaessa tulee kohdistaa huomiota myös valtion ulkopuolelle kytkeytyviin toimitusketjuihin. Kontribuutiomme on tuoda valtion kauppaa ja toimitusketjuja koskevan sääntelyn sekä yritysten vastuullisen toimitusketjujen hallinnan näkökulmat ekohyvinvaltiokeskusteluun.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129179

Lähteenmäki-Uutela, Lonkila, Huttunen, Grmelová (2021): Legal Rights of Private Property Owners vs. Sustainability Transitions?

10.11.2021, Journal of Cleaner Production

This paper discusses sustainability transitions from a legal rights perspective.

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129179