Siirry suoraan sisältöön

ilmastopolitiikka

Henkilö tankkaa autoa.

Tiedote: Hallituksen kaavailema polttoaineveron alennus hyödyttää enemmän suurituloisia ja kasvattaa ilmastopäästöjä

Lehdistötiedote 11.9.2023. Kotitalouksille jaettava tasapalautus olisi polttoaineverotuksen alentamista parempi tapa kompensoida jakeluvelvoitteen korottamisesta kansalaisille aiheutuvia kustannuksia. Tasapalautus kohdistuisi selkeämmin pienituloisille kotitalouksille eikä vesittäisi liikenteen päästövähennystavoitteita. Tiedot ilmenevät 2035Legitimacy-tutkimushankkeen tuoreesta julkaisusta. Budjettiriiheen valmistautuva Petteri Orpon hallitus on alentamassa polttoaineiden valmisteveroa noin 160 miljoonalla eurolla vuoden 2024… Lue lisää »Tiedote: Hallituksen kaavailema polttoaineveron alennus hyödyttää enemmän suurituloisia ja kasvattaa ilmastopäästöjä

Ilmastotoimien tekemättä jättäminen on aktiivinen valinta, ja silläkin on hintalappu

Julkaistu: 6.9.2023. Teksti: Vilja Johansson ja Tero Mielonen Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus ei rajoitu ilmastotoimien kustannuksiin ja seurausten jakautumiseen yhteiskunnassa. Myös ilmastotoimissa vitkuttelu johtaa eriarvoistaviin seurauksiin paitsi globaalisti niin myös Suomessa. Tuore tutkimus havainnollistaa ilmastopolitiikan toimimattomuuden eriarvoistavia vaikutuksia meillä kotimaassa. Oikeudenmukainen ilmastopolitiikka vaatii kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä eri ihmisryhmien… Lue lisää »Ilmastotoimien tekemättä jättäminen on aktiivinen valinta, ja silläkin on hintalappu

Miten ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus on huomioitu puolueiden vaaliohjelmissa?

2035Legitimacy selvitti: miten ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus näkyy puolueiden vaaliohjelmissa?

Julkaistu 16.3.2023. Teksti: Elina Palkama. Luimme puolueiden vaaliohjelmat läpi ja tarkastelimme, miten niissä huomioidaan ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus. Oikeudenmukaisuusnäkökulmat nousivat vahvemmin esiin vasemmistopuolueilla. Julkinen keskustelu ilmastopolitiikasta on tänä vaalikeväänä ollut varsin vähäistä. Suomen ilmastolakiin kirjatun vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen sekä romahtaneen hiilinielun näkökulmasta on kuitenkin selvää, että ensi… Lue lisää »2035Legitimacy selvitti: miten ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus näkyy puolueiden vaaliohjelmissa?

Ilmastotoimien työllisyysvaikutukset eivät huoleta suomalaisia – onko ilmastopolitiikan reiluus sittenkin jo kunnossa?

Julkaistu 1.12.2022. Kirjoittaja: Suvi Huttunen Työssäkäyvät suomalaiset eivät ole kovin huolissaan ilmastotoimien työllisyysvaikutuksista. 2035Legitimacy-hankkeen tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ilmastopolitiikan työllisyys- ja hyvinvointivaikutuksista. Kysyimme viime keväänä Suomen työvoimaan kuuluvalta väestöltä heidän näkemyksiään ilmastopolitiikan työllisyys- ja hyvinvointivaikutuksista. Halusimme myös tietää, miten ja kenelle ilmastotoimien mahdolliset haitat pitäisi… Lue lisää »Ilmastotoimien työllisyysvaikutukset eivät huoleta suomalaisia – onko ilmastopolitiikan reiluus sittenkin jo kunnossa?

Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti on täällä – mistä on kyse?

Julkaistu 28.11.2022. Kirjoittajat: Kati Kulovesi, Maiju Mähönen, Otto Bruun Greenpeace ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat tänään ilmoittaneet valittavansa korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) ilmastolain toimeenpanoon liittyvistä laiminlyönneistä. Valitus kytkeytyy olennaisesti heinäkuussa 2022 voimaan tulleen uuden ilmastolain (423/2022) tavoitteisiin, joiden toteutuminen on maankäyttösektorin hiilinielun romahdusta koskevien ennakkotietojen valossa vakavassa vaarassa.… Lue lisää »Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti on täällä – mistä on kyse?

COP27-ilmastokokous: Onko Suomen neuvotteluvaltuuskunnan sidosryhmäjäsenillä mahdollisuuksia vaikuttaa neuvotteluihin?

Julkaistu 6.11.2022 Teksti: Tuula Honkonen Vuosittainen YK:n ilmastokokous, jota joskus suureksi ilmastonäytelmäksikin kutsutaan, on jälleen täällä. Millainen rooli on varattu kotimaisille sidosryhmille Suomen neuvotteluvaltuuskunnassa? Onko heillä aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia Suomen toimintaan Sharm el-Sheikhissä? Miten Suomi osallistuu COP-27-kokoukseen? Ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen ja Pariisin ilmastosopimuksen osapuolikokoukset (COP-27)… Lue lisää »COP27-ilmastokokous: Onko Suomen neuvotteluvaltuuskunnan sidosryhmäjäsenillä mahdollisuuksia vaikuttaa neuvotteluihin?

Ilmastolaki uudistuu – kuntien ilmastoasiantuntijat toivovat velvoittavuutta ja resursseja

Julkaistu 30.6.2022 Teksti: Anni Turunen Ilmastolakia täydentävä esitys, joka velvoittaisi kuntia tarttumaan entistä vahvemmin ilmastotyöhön, on parhaillaan lausuntokierroksella. Toivottavasti esitys saa kesälomakaudesta huolimatta runsaasti lausuntoja kuntatoimijoilta, jotta kuntien näkemykset saadaan huomioitua.  Kesän ajan lausuntokierroksella olevan ilmastolain esitysluonnoksen tavoitteena on vahvistaa kuntien ilmastotyötä, etenkin niissä kunnissa,… Lue lisää »Ilmastolaki uudistuu – kuntien ilmastoasiantuntijat toivovat velvoittavuutta ja resursseja

Milloin nähdään Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti?

Julkaistu 21.4.2022 Ympäristöjärjestöt ja ilmastoaktivistit ovat käynnistäneet viime vuosina lukuisia ilmasto-oikeudenkäyntejä eri puolilla maailmaa niin hallituksia kuin yrityksiä vastaan.  Mitä opittavaa meillä on ilmasto-oikeudenkäyntien kehityksestä? Voidaanko Suomessakin pian nähdä ilmasto-oikeudenkäyntejä? Climate Change Litigation -seminaarissa 28.4 klo 9–16.30 syvennytään ilmasto-oikeudenkäyntien kehitykseen Euroopassa sekä tilanteeseen Suomessa.  Seminaarissa… Lue lisää »Milloin nähdään Suomen ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti?

Kolme ehdotusta, miten vahvistaa ilmasto-suunnitelmien roolia

Julkaistu: 5.4.2022 Teksti: Antti Belinskij, Anu Lähteenmäki-Uutela, Paula Leskinen, Seita Romppanen Parhaillaan uudistettavan ilmastolain tärkein työkalu on ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä. Ilmastosuunnitelmien avulla Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä sekä muut ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen tavoitteet.  Jotta tavoitteet saavutetaan, ilmastosuunnitelmien oikeudelliseen sääntelyyn on syytä tehdä kolme… Lue lisää »Kolme ehdotusta, miten vahvistaa ilmasto-suunnitelmien roolia

Reilua vai epäreilua ilmastopolitiikkaa?

Julkaistu: 23.2.2022 Teksti: Suvi Huttunen Viime viikkoina on voinut tiedotusvälineiden kautta tutustua erilaisiin tarinoihin suomalaisesta energia- ja liikenneköyhyydestä. Siihen mitä tarkoittaa, kun ei ole varaa työmatkoihin, ystävien tapaamiseen tai asunnon lämmittämiseen, ja miten epäreilusti hinnannousu erilaisia ihmisiä kohtelee. Sosiaalisessa mediassa näitä epäreiluuden kokemuksia on myös… Lue lisää »Reilua vai epäreilua ilmastopolitiikkaa?