Siirry suoraan sisältöön

Reilun siirtymän periaate huomioi haavoittuvaiset ryhmät ilmastopolitiikassa – Arvostettu ympäristöoikeuden julkaisu palkitsi aihetta käsittelevän artikkelin

Ympäristöoikeuden alan johtava tiedejulkaisu Journal of Environmental Law on myöntänyt palkinnon vuoden parhaasta artikkelista Itä-Suomen yliopiston kansainvälisen oikeuden väitöskirjatutkijalle Vilja Johanssonille. Johansson keskittyy artikkelissaan käsitteen ’reilu siirtymä’ oikeudelliseen kehitykseen kansainvälisessä ilmasto-oikeudessa. 

Palkinnon perusteluissa todetaan, että artikkeli tarjoaa harkitun ja edistyksellisen kuvauksen käsitteestä, joka tulevaisuudessa todennäköisesti muodostaa ilmasto-oikeuden ja -politiikan ytimen kaikilla päätöksenteon tasoilla. Perustelujen mukaan käsite tulee olemaan keskeinen viitekohta ympäristöoikeuden tutkijoille ja herättää uutta tutkimusta alalla.

Johansson toimii väitöskirjatutkijana STN-rahoitteisessa 2035Legitimacy-hankkeessa, jossa tutkitaan, miten Suomen hiilineutraalisuustavoitteen yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja tukea voisi vahvistaa. Johansson rekrytoitiin hankkeeseen tutkimaan reilua siirtymää, jota ei hanketta suunniteltaessa ollut vielä tutkittu oikeustieteessä.

Johanssonin artikkelin analyysi osoittaa, miten reilun siirtymän käsite on tuonut uuden periaatteen kansallisten ilmastotoimien oikeudenmukaisuudesta kansainväliseen ilmasto-oikeuteen. Viime vuosien oikeudellinen käytäntö osoittaa, miten reilu siirtymä on kehittynyt rajatummasta työntekijöiden asemaan painottuvasta käsitteestä laajemmaksi periaatteeksi, joka edellyttää haavoittuvaisten ryhmien osallistamista ja huomioimista ilmastopolitiikassa. 

– Käsite ei itsessään luo suoria oikeusvaikutuksia kansainvälisessä ilmasto-oikeudessa vaan sen oikeudellinen merkitys näkyy siinä, miten käsite vaikuttaa olemassa olevien oikeudellisten sitoumusten ja periaatteiden tulkintaan ja kehitykseen, Johansson kertoo ja jatkaa, – Reilun siirtymän periaate tulisi esimerkiksi huomioida valtioiden suunnitellessa omia ilmastotoimiaan, jotta niillä ei olisi kielteisiä vaikutuksia haavoittuvaisiin ryhmiin.

Johanssonin ohjaaja, professori Kati Kulovesi iloitsee Johanssonin huomioinnista. Kulovesi toimii 2035Legitimacy-hankkeen johtajana.

–  Julkaisujen hyväksymiskynnys alan johtavaan tiedelehteen on jo itsessään varsin korkea, ja kirjoittajien joukossa on useita alan huippuja. Se, että ensimmäinen väitöskirja-artikkeli paitsi ylittää kyseisen lehden julkaisukynnyksen, myös valitaan kaikkien kovatasoisten julkaisujen joukosta vuoden parhaaksi, on aivan huikea saavutus, Kulovesi sanoo.

– Viljan palkinnon perustelut vahvistavat, että tutkimussuunnitelman perustelut osuivat naulan kantaan: hanke ja Viljan tutkimus kulkevat suunnannäyttäjinä oikeustieteen kentällä.

Tutkimusartikkeli:

Vilja Johansson, Just Transition as an Evolving Concept in International Climate Law, Journal of Environmental Law, Volume 35, Issue 2, July 2023, Pages 229–249, https://doi.org/10.1093/jel/eqad017

Lisätietoja:
Vilja Johansson
Väitöskirjatutkija
vilja.johansson@uef.fi
+358509119593

Kati Kulovesi
Professori
kati.kulovesi@uef.fi
+358504422729